Tegniese Dienste Advieskomitee

Soek

Regskomitee

 

Funksionele Afbakening

Dié Komitee se funksionele terrein is om KA en sy strukture van regsadvies te voorsien.

Opdrag en take.

  • Om - op versoek - KA en sy strukture van regsadvies en ander regsdienste te voorsien.
  • Om die Direksie van KA van regsadvies te bedien, in terme van die vereistes van voldoening.

Delegasies

Geen delegasies word voorsien nie.

Daarstelling van die Regskomitee.

Die Komitee bestaan uit 'n meerderheid van gekwalifiseerde regslui.

Die volgende persone word aanbeveel vir aanstelling in die Regskomitee:

Voorsitter: Prof. Andries van der Merwe

Lede: Mnr Ben Kieser, Dr. Jean du Plessis en Mnr Bonnie Freyer en die Algemene Bestuurder (ex officio)