Bemarkingskomitee

Soek

Funksionele Afbakening.

Die bestuur van die bemarking van die eiendomme van KA op 'n regverdige en deursigtige wyse tot die beste voordeel van KA en sy aandeelhouers. Die bestuur van 'n groter bemar-kingstrategie vir Kleinfontein.

Opdrag en take.

 • Die daarstelling en bestuur van 'n oorkoepelende bemarking strategie vir Kleinfon-tein.
 • Die maak van aanbevelings van 'n omvattende bemarkingsbeleid ten opsigte van KA se onverkoopte eiendomme, ten einde te verseker dat alle KA-eiendomme op 'n professionele en deursigtige wyse verhandel word in die beste belang van KA.
 • Die daarstelling van 'n bemarkingstrategie in terme van sodanige goedgekeurde beleid vir die bemarking van KA se eiendomme.
 • Die maak van aanbevelings ten opsigte van die aanstelling van eiendomsagente om, namens KA, die maatskappy se eiendom te bemark.
 • Die bedinging van agentskaporeenkomste met sodanige agente.
 • Die beheer en bestuur van die eiendomsagente namens KA.
 • Die bestuur en beheer oor die administrasie van die verhandeling van KA se eien-domme.
 • Die identifisering van alle eiendomme van KA wat bemarkbaar is.
 • Die beskikbaarstelling van inligting onder aandeelhouers ten opsigte van die bemar-king van eiendomme en die beskikbaarheid van bemarkbare eiendomme, ten einde aandeelhouers op 'n regverdige en deursigtige wyse aan te moedig om verder in KA te belê.
 • Die maak van aanbevelings t.o.v. die verkoopprys van alle KA- eiendomme krag-tens gesonde besigheidsbeginsels, in die beste belang van KA en al sy aandeel-houers.
 • Oorweging (en voer van onderhandelinge) van aanbiedinge voorgelê deur die agente en die maak van aanbevelings ten opsigte van die goedkeuring van die verkoop van die eiendomme aan die Direksie of die Dagbestuur.

Daarstelling van die Bemarkingskomitee.

Ten einde enige konflik van belange te vermy, behoort enige eiendomsagente wat aange-stel is om KA eiendomme te verkoop, nie op die Komitee te dien nie.

Voorsitter: Dannie Beer

Lede: Maruis Bosch, Alet Erasmus, Isabel du Plessis, Jean du Plessis, Leon Viljoen (Bank)

ex officio: Marietjie Nell en Awie Erasmus

 

Dannie de Beer   Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.