Direksie

Soek

Die Direkteure van Kleinfontein Aandeleblok (EDMS) Beperk vir 2019 is

Groenewald JJ (Voorsitter),
Jooste L (Ondervoorssitter)
De Beer DFB 
Freyer B
Bezuidenhoudt A
Els CA
Mcmenamin P
v/d Merwe APS
Erasmus LJ
Berrington TL
Myburgh T