Interne reels

Soek

Die Interne reels soos goedgekeur deur 'n meerderheid van lede op die buitengewone algemene vergadering van KBK op 11 November 2017 kan in PDF formaat hieronder beskou en afgelaai word.

Interne reels

NS: Bostaande dokument is nog die by die betrokke owerhede geregistreer nie en is as sodanig onderworpe aan wysiging.