Kleinfontein Afriforum tak

Soek

afritak

Kleinfontein is tans in die proses om 'n Afriforum tak te stig. Afriforum voordele soos logistiese ondersteuning, regs en ander hulp is vir Kleinfontein van groot waarde.

Indien u in Kleinfontein woon en 'n Afriforum lid is of wil word word u versoek om die onderstaande form in te vul.