Tuis

Soek

logo

Vakante pos : Siviele Eenheidsbestuurder  


Aansoeke word ingewag vir die pos van Siviele Eenheidsbestuurder in die Ingenieursbestuur en Dienste departement.

Aansoeker moet die Visie en Missie van Kleinfontein Aandeleblok (Eiendoms) Beperkonderskryf.

Indien in Kleinfontein woonagtig, geldige verblyfreg besit, indien buite Kleinfontein,woonagtig in besit wees van geldige werkreg.

Aansoeke per e-pos This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Sluitingsdatum 31 Mei 2024

Klik HIER vir die posbeskrywing en vereistes.