Tuis

Soek

./images/banners/arbeid.jpg

kultuurp1kultuurp2

Kaartjies beskikbaar teen R50 by die Kleinfontein minimark

logo

VERBLYFREG AANSOEKE : 

Die aansoek om verblyfreg in Kleinfontein is onlangs afgestof en die prosedure is nou as volg:

Stap1:
Klaring by die SAPD of Kleinfontein toetssentrum.(This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)  

Stap2:
Handig u klaring met 'n kleurfoto van elke aansoeker en 'n kopie van u ID dokument in by die Toetssentrum in en voltooi u verblyfreg aansoekvorms volledig.

Stap3:
Na inhandiging van u verblyfreg vorms by die Toetssentrum moet u 'n afspraak maak om 'n orienteringssessie by te woon.

Stap4:
U sal  binne 7 dae van die orienteringssessie genooi word vir 'n paneelonderhoud van ongeveer 15 minute.

Stap5:
U sal na afloop van die paneelonderhoud in kennis gestel word of u aansoek om verblyf goedgekeur is.

navrae: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

logo

VAKATURE : DEBITEURE/INVORDERINGSKLERK

 
Bogenoemde vakature het ontstaan by Kleinfontein Aandeleblok (Edms) Bpk (KA), Uit en Tuis Sentrum, Kleinfontein
 
Belangstellendes wat hulle met die Visie en Missie van Kleinfontein vereenselwig en dit onderskryf, word uitgenooi om hulle CV en ‘n voltooide “Aansoek om Betrekking” (vorm beskikbaar by KA kantoor) tesame met al die nodige ondersteunende dokumentasie aan die Algemene Bestuurder te voorsien, deur die dokumentasie per hand by KA Kantoor in te dien of elektronies te stuur aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

volsaal600

Die Kleinfontein Aandeleblokskema(EDMS) Bpk se algemene jaarvergadering vir 2020 vind plaas op 21 November 2020.

Relevante inligting sal so spoedig moontlik aan belanghebbendes versend word.